Get Adobe Flash playerรร.กวดวิชา Know How รับสมัครติวเตอร์และครูสอนพิเศษทุกวิชา (เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ)

-  สามารถสอนที่  สถาบัน ( แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี )
-  สามารถเลือกสอนในวิชาที่ถนัดได้
-  จะเลือกทำเป็นงานประจำ  หรือ Part Time ก็ได้
-  รับสมัครอายุตั้งแต่   19 - 45  ปี
-  มีความรับผิดชอบในการสอน , รักการสอน , รักเด็กๆ
-  ตรงต่อเวลา   ไม่ขาดงาน  หรือ หยุดงานบ่อย

วิชาที่รับสมัคร

ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษสนทนาทั่วไป & ธุรกิจ,  ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , วิทย์กายภาพ, สังคม, ภาษาไทย , จีน , ญี่ปุ่น , เยอรมัน , ฝรั่งเศส , เกาหลี, ศิลปะ อื่นๆ

ถ้าคุณเป็น....
นิสิต  ที่กำลังศึกษา  ปริญญาตรี  ปี  3 -  ปริญญาเอก ครู , อาจารย์   สอนตามโรงเรียน , มหาวิทยาลัย   หรือ  สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์อาชีพ   สอนตามบ้าน ( แบบรับงานเอง )  หรือ สถาบันกวดวิชา ผู้ที่เคยมีประสบการณ์สอน  แต่ปัจจุบันทำงานประจำ ผู้ที่เรียนจบแล้ว   กำลังรอศึกษาต่อ  หรือ ทำงานวิจัย   ต้องการหารายได้เสริม (ต้องมีประสบการณ์การสอน)

เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

-  ใบสมัคร  ต้องใช้แบบฟอร์มของ Know - How Tutor เท่านั้น ( downloadแบบฟอร์มใบสมัคร )
-  ทรานสคริป
-  สำเนาบัตรนิสิต ( ถ้ายังเป็นนิสิต )
-  สำเนาบัตรประชาชน

 

 


 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครในตําแหน่งพนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อย่างน้อยจบศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทัศนคติที่ดีต่องานและรักการทํางาน
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบประวัติของผู้สมัคร (resume)
2. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ( downloadแบบฟอร์มใบสมัคร )
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

วิธีการสมัคร

1.email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ส่งใบสมัคร,เอกสารต่างๆ)

2.ส่ง fax:  02 982 9344 กด 0

3.ทางจดหมาย ที่
โรงเรียนกวดวิชา  โน ฮาวเอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค (วงเล็บ –สมัครติวเตอร์)
59/344 หมู่ 3 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120

4. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน

เลือกทำงานกับสถาบันที่ไว้ใจได้ ,  ไม่เอาเปรียบ , อัตราค่าสอนดี , เป็นกันเอง  ดีกว่าค่ะ.

สนใจ  รีบติดต่อส่งใบสมัครด่วน ที่ โรงเรียนกวดวิชา  โน ฮาวเอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
Tel : 02- 574 1830 ถึง 1,  086-600 7749

(ติดต่อ คุณเอ๋)

 

 
Copyright © Know-How Education Network All Rights Reserved.
บริการทำเว็บไซต์ จดโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง